Panel Cookies

TREBALLS FORESTALS ADOMGRI

Treballs forestals ADOMGRI desenvolupa la seva activitat principal en diversos projectes forestals, tant en la seva fase d'estudi i projecte com en l'execució dels mateixos. Ha treballat per l'administració i empreses privades, així com particulars. 
 
ADOMGRI disposa d'un equip de professionals qualificat i de la maquinària necessària per executar els projectes.

ACTUACIÓ AMB SUBVENCIÓ A LA GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE

ACTUACIÓ AMB SUBVENCIÓ A LA GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE - Treballs Forestals ADOMGRI

Equip adquirit amb ajut segons Resolució ARP/1953/2018, de 3 d’agost, per la qual es convoquen per a l’any 2018 els ajuts a la gestió forestal sostenible

ACTUACIÓ AMB SUBVENCIÓ A LA GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE

ACTUACIÓ AMB SUBVENCIÓ A LA GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE - Treballs Forestals ADOMGRI

Equip adquirit amb ajut segons Resolució ARP/1953/2018, de 3 d’agost, per la qual es convoquen per a l’any 2018 els ajuts a la gestió forestal sostenible

POLITICA AMBIENTAL

A ADOMGRI, SLU tenim més de 15 anys d'experiència en les tasques forestals. Prestem els nostres serveis tant
a administracions públiques, empreses privades o particulars.
La nostra marcada vocació de servei ens impulsa a continuar creixent i aprenent dia a dia, assumint el repte de la
millora tecnològica i oferint la màxima competitivitat als nostres clients. Els acompanyem en tot el procés, des del
desenvolupament i estudi del projecte, adaptant-nos a les necessitats del client, fins a l'execució i el lliurament final
d'obra. A ADOMGRI, SLU estem compromesos a desenvolupar, mantenir i millorar el Sistema de Gestió Mediambiental i per
això hem establert un sistema de gestió basat en els requisits de la Norma ISO 14001:2015 per a l'Execució de
treballs Forestals al nostre centre de treball ADOMGRI, SLU: Avda. President Tarradellas, 57 - 43800 Valls (Tarragona). Per aquest motiu, ens comprometem a: a) Promoure el desenvolupament d'actuacions amb menys impacte mediambiental. b) Protegir el medi ambient i prevenir la contaminació: gestionar els recursos amb criteris ambientals de sostenibilitat
i eficiència energètica, minimitzar la generació de residus i afavorir-ne la reutilització i el reciclatge. c) Complir els requisits legals aplicables i els establerts per la pròpia organització. d) Impulsar la millora continuada en tots els processos de l'organització. e) Disposar de canals de comunicació eficaços per garantir que la informació de l'organització relacionada amb el medi
ambient arribi a tots els treballadors d'ADOMGRI, SLU. f) Augmentar la satisfacció de les parts interessades: clients, proveïdors, administració... a través de la millora contínua
d'un sistema de gestió mediambiental, i mitjançant el compliment dels seus requisits i expectatives. g) Aportar els recursos humans i materials necessaris per garantir que la formació del personal en matèria de medi
ambient impliqui l'aplicació dels procediments i les instruccions operatives i la conscienciació de la importància de les
seves operacions de millora contínua. h) Comunicar la Política de Medi Ambient al personal de l'organització de manera que sigui entesa per tots, així com
a qualsevol altre col·lectiu o particular que pugui estar implicat o interessat. i) Revisar contínuament la Política de Medi Ambient, els objectius establerts per a la seva adequació contínua i garantir
així el procés de millora
de l'SGA.

 

POLITICA AMBIENTAL - Treballs Forestals ADOMGRI